Publications
  • Gawriołek, M.; Gawriołek, K.; Eliasz, W.; Czarnecka, B.; Paszynska, E.; Sikorski, M., How does the color of restorative material change during exposure to dietary liquids due to the acquisition of a discolored layer? Coatings 2020, Article ID 866.
  • Koczorowski, R.; Linkowska-Świdzińska, K.; Śliwiński, T.; Khmelinskii, I.; Sikorski, M., Color stability of dental temporary composite materials assessed in vitro. Dental Forum 2014, XLII, 11-18.
  • Gawriolek, M.; Sikorska, E.; Ferreira, L. F. V.; Costa, A. I.; Khmelinskii, I.; Krawczyk, A.; Sikorski, M.; Koczorowski, R., Color and Luminescence Stability of Selected Dental Materials In Vitro. Journal of Prosthodontics-Implant Esthetic and Reconstructive Dentistry 2012, 21, 112-122.
  • Gawriołek, M.; Koczorowski, R.; Ferreira Machado, I.; Ferreira, L. F. V.; Krawczyk, A.; Sikorska, E.; Sikorski, M., Ocena stabilności barwy i luminescencji materiałów kompozytowych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Dental Forum 2009, 37, 15-22.
  • Mazur-Koczorowska, A.; Sikorska, E.; Krawczyk, A.; Khmelinskii, I.; Sikorski, M.; Koczorowski, R.; Stopa, J., Luminescence of selected dental composites in vitro. Dent. Mater. 2008, 24, 1329-1335.
  • J. Stopa, M. Sikorski , A. Mazur-Koczorowska, Ocena stabilnosci koloru materialow kompozytowych najnowszej generacji, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2005, 5, 85.
  • A. Mazur-Koczorowska, E. Sikorska, I. V. Khmelinskii, A. Krawczyk, M. Sikorski and J. Stopa, Colour stability of modern dental composites in Current trends in commodity science, 2, (ed. R. Zielinski), Poznan University of Economics Press, Poznan, 2005, pp. 787-792.
  • A. Mazur-Koczorowska, E. Sikorska, A. Krawczyk, G. Nowacka, I.V. Khmelinskii, M. Sikorski, J.Stopa. „Colour stability of modern dental materials.” w  “Annals of the Polish Chemical Society” PTCh Poznań; 2005, II, 190-193

 

 

 

 

 

 

Copyright © Applied Photochemistry Lab, All rights reserved.
designed by marcello